Nakladač Neuson WL36

SILNICE NEPOMUK s.r.o. je jednou z nemnoha stavebních společností v ČR s ryze českým kapitálem působící v oblasti silničního stavitelství a realizující dopravní, inženýrské, vodohospodářské a ekologické stavby.

Předchozí zkušenosti a praxe v oblasti projekčních prací v oboru dopravních a inženýrských staveb budou trvale posilovány. Současně budou také rozšiřovány poradenské činnosti v investiční výstavbě. Další aktivity jsou zaměřeny do oblasti přípravy, projekce a výstavby technologických zařízení výroby stavebních hmot - realizace staveb obaloven asfaltových směsí.

Společnost se při svém působení opírá o decentralizovanou organizaci řízení s delegovanou odpovědností a vysokým podílem jednotlivých zaměstnanců na úspěchu celé firmy. Ve svém rozvoji vychází z dlouholetých zkušeností, používání moderních strojů, zařízení a technologií, čímž dbá na trvale vysokou kvalitu prováděných prací.

Prioritním cílem společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o. je navázat na tradice, kvalitu, podnikatelský potenciál a vynikající výsledky svých předchůdců.

příkopový válec Rammax RW 1504

Silničářská tradice v Nepomuku sahá až do 30-tých let minulého století. Tehdy stavební firma p. Řežábka, mimo jiné, např. realizovala novostavbu silnice z Nepomuka do Kláštera. Skutečné silničářské středisko však v Nepomuku bylo založeno až v roce 1953 a to národním podnikem Stavby silnic a železnic - závodem Karlovy Vary.

Po delimitaci tohoto střediska v 60-tých letech do závodu 02 národního podniku Silnice Plzeň vznikl v roce 1988 závod 10 Nepomuk státního podniku Silnice Plzeň. Tento závod byl později v roce 1992 privatizován do akciové společnosti Silnice Nepomuk. Její život však netrval dlouho. V roce 2004 na základě rozhodnutí hlavního akcionáře společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. o převzetí jmění, akciová společnost Silnice Nepomuk zanikla.

Tatra T815 S3

Počátek historie společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o. je datována jejím vznikem dne 20.02.2002 s původní ekologickou výrobou dřevěných briket a názvem HSK s.r.o.. Po ukončení této ekologické výroby v r. 2006 a následné transformace na SKALA-TRADE s.r.o. byla činnost cíleně zaměřena na přípravu, projekci a výstavbu technologických celků z oblasti výroby stavebních hmot - stavby obaloven, betonárek a prefabrikací.

Významným mezníkem v historii společnosti byl rok 2007, ve kterém došlo ke změně obchodního jména na SILNICE NEPOMUK s.r.o. a k rozšíření profilu prováděných činností. Dalším vývojem byly znásobeny síly s prováděním dopravních, inženýrských a ekologických staveb čerpané zejména díky dlouhodobé praxi předchozího působení ve firmách: Silnice Nepomuk a.s., Stavby silnic a železnic a.s., Vodní stavby Praha a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o..

Historie stavební a obchodní společnosti SILNICE NEPOMUK neskončila - bude pokračovat.

Aktuality

Fotogalerie

Reference
Zaměření firmy se v uplynulém období nezměnilo a stále k hlavním oborům našich činností patří zejména dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

  • Ekonomické výsledky
  • Zrealizované stavby
  • Reference

Číst dál...

Kontakt Info
zde sídlíme
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 513
Email: info(zavináč)silnicenepomuk.cz

Tel.: + 420 / 371 593 131
IČ: 263 42 812