Nakladač Neuson WL36

Dlouholeté zkušenosti, praktické dovednosti, účinné aplikace systémů řízení jakosti a v neposlední řadě členství vedoucích pracovníků v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jsou zárukou pro všechny naše investory.

Certifikáty ISO - integrovaného manažerského systému jakosti vydané certifikační společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. Praha s platností od 23.02.2009, navazující recertifikace pod číslem 3648 s platností od 01.11.2011 a to: managementu jakosti dle normy ISO 9001:2008; environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy BS OHSAS 18001:2007.

iso9001
iso14001
iso18001
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Veškeré dokumenty a doklady k prokázání uvedených kvalifikacích můžeme na vyžádání předložit.

Protože prvořadným zájmem naší společnosti je spokojenost všech našich zákazníků, chceme v oborech dopravních, inženýrských a ekologických staveb, které realizujeme, být nejlepší.

Systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří integrovaný systém řízení organizace. Zavedením tohoto systému sledujeme systematické a trvalé zlepšování systému řízení kvality práce, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a hygieny práce při každodenní činnosti společnosti.

_
Integrovaná politika (pdf, 71kB)

Prioritním cílem je navázat na tradice, kvalitu, podnikatelský potenciál a vynikající výsledky našich předchůdců.

Společnost trvale dbá:

  • na bezpečnost svých zaměstnanců
  • na ohleduplnost vůči životnímu prostředí
  • na kvalitu vůči svým zákazníkům
Vibrační deska Ammann

Předností společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o. je vyspělý zaměstnanecký potenciál, zkušení, spolehliví, vyškolení a kvalifikovaní pracovníci, výkonný strojový park a v neposlední řadě používané moderní technologie.